Течајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1- Азбукум (9-12), може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

ucimo srpski 1 izdanje4ГРАМАТИКА
• перфекат, ред речи у перфекту
• личне заменице (акузатив, датив, локатив, генитив, инструментал)
• рефлексни пасив
• генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
• бројеви
• именице женског рода (љубав, бол, ноћ...)
• компарација придева и прилога
• императив
• датив
• одричне и неодређене заменице нико, ништа, неко, нешто
• глаголски вид
• инструментал (уз предлог са)
• футур, ред речи у футуру
• упитна реченица са који, која, које и какав, каква, какво
• релативна реченица са који, која, које
• потенцијал
• условна реченица са кад

ТЕМЕ
• путовања, разгледницеSrpski za strance
• стил живота
• храна и пиће
• резервисање места у ресторану и наручивање
• слава код Срба, честитања за празнике
• проблеми и савети за њихово решавање
• изражавање мишљења
• временска прогноза
• годишња доба
• код лекара, делови тела
• описивање људи
• боје, одећа и обућа
• намештај и просторије у стану
• резервација собе у хотелу
• огласи за стан

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ. Полазник може да:
• пружа и даје обавештења о себи и другима
• изложи неки проблем
• разговара у свакодневним ситуацијама (нпр. у ресторану, код доктора)
• изрази своје мишљење и образложи га
• даје и прима савете
• стави примедбу, замерку
• прича о догађајима из прошлости
• опише људе и места
• разуме и напише краћи текст

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.