Течајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК:УЧИМО СРПСКИ 1- Азбукум (5-8),може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

 ucimo srpski 1 izdanje4 ГРАМАТИКА

 • род и број именица
 • упитна реченица са зашто, шта, ли итд.
 • прилози
 • упитне реченице
 • модални глаголи волети, морати, требати, смети, желети
 • присвојни придеви
 • описни придеви
 • дупла негација
 • творба речи (-ски, -чки, -шки)
 • перфекат глагола бити
 • акузатив
 • глагол свиђати се
 • перфекат, ред речи у перфекту
 • временска реченица са када
 • личне заменице (акузатив, генитив)
 • локатив (са предлозима, квалификативни)
 • модални глагол моћи
 • рефлексивни пасив
 • генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
 • бројеви
 • редни бројеви
 • присвојне заменице свој, своја, своје

ТЕМЕ 

 • антоними                                                      Srpski za strance
 • град и његове институције
 • изражавање мишљења                             
 • просторна орјентација
 • професије и посао
 • карактер, обичаји, прославе, празници
 • породични живот
 • путовања
 • специфичности различитих држава
 • стил живота
 • одлазак у ресторан
 • изрази

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ. Полазник може да:

 • искаже основне податке о себи и својој породици, о месту где живи
 • поставља питања и одговара на њих
 • говори и разговара о животу, професији, породици, градовима, забави, обичајима, путовањима, куповини
 • каже шта воли, шта не воли и објасни због чега је тако
 • разуме једноставне информације у вези са сналажењем у простору
 • напише кратку поруку, мејл или кратак текст о себи

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.