Tечајеви
 

јун 2017
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: ESPAÑOL LENGUA VIVA, Santillana

Lengua 4ГРАМАТИКА

 • Продубљивање знања стеченог током претходних течајева: предлози a, de, en, con, por, para, entre, contra ...
 • сложене именице и предлози
 • префикси и суфикси
 • функције повратне заменице, личне заменице у функцији објеката
 • la mitad, todo, cuanto, la mayoría, la mayor parte, el resto...
 • варијације реда речи у реченици
 • садашња, будућа и прошла времена (употреба и функционалне вредности)
 • слагање времена са индикативом и конјунктивом
 • перифразе са инфинитивом, герундом и партиципом
 • verbos de cambiо

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:Lengua 4

 • се самостално служи шпанским језиком и да се споразуме у готово свим ситуацијама
 • може језички адекватно да одговори саговорнику и разговора са изворним говорницима о најразличитијим темама са одређеном спонтаношћу
 • доста добро познаје регистре
 • речник му је богат, мада још увек доста често тражи адекватну реч, у стању је да говори о апстрактним темама
 • да напише добро структурисане текстове на сложене теме
 • да искаже и образложи своје мишљење, да га одбрани и прецизира
 • разуме дуге и сложене текстове о апстрактним и сложеним темама, као и текстове из савремене књижевности
 • да има висок степен граматичке и лексичке прецизности и да без видљивог напора преформулише или промени исказ

Детаљан план рада и методске јединице разрађују се у складу са потребама групе. За ова два течаја потребно је 140 часова односно 35 недеља.