Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele B1, Edelsa

 

Pasaporte B1AlumnoГРАМАТИКА

 • предлози
 • односне заменице
 • употреба прошлих времена
 • неодређени придеви и заменице
 • компарација придева
 • перифразe volver a + infinitivo, acabar de + infinitivo, dejar de + infinitivo, и др.
 • глаголска времена: futuro imperfecto, p. pluscuamperfecto, condicional, pretérito perfecto de subjuntivo
 • императив
 • индиректан говор и индиректна питања
 • слагање времена
 • зависне реченице – временске, узрочне, намерне, односне, допусне, изричне, погодбене (реалне и потенцијалне), основе пасива и безличне реченице.

 

ТЕМЕ

 • људи, свакодневица, рутина
 • места, превозна средства, кућа и кућни пословиPasaporte B1Alumno
 • међуљудски односи, породица и пријатељи
 • oпис карактера и физичког изгледа
 • прошлост, образовање и животна искуства
 • здравље и болест; људско тело, исхрана, терапија
 • наш свет; екологија, географија
 • правила и обавезе
 • посао и професије, услови на раду, планови и жеље
 • слободно време; спорт, изласци, уметност
 • вести, догађаји, прекршаји, жеље
 • одмор и путовања; смештај
 • куповина, предузетништво, економија, одећа
 • празници и традиција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

 • споразумева се са другима
 • износи своје основне ставове и претпоставке
 • користи сложену реченицу
 • служи се одговарајућим речником
 • напише неформално писмо
 • чита и разуме лакше новинске текстове
 • пише краће саставе

За овај ниво потребно је 140 часова односно 35 недеља.