Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele A1, Edelsa (1-4)

ГРАМАТИКА:Pasaporte A1

 • Род и број именица и придева;
 • множина;
 • неодређени и одређени члан;
 • присвојни придеви;
 • показни придеви и заменице;
 • ненаглашене и наглашене личне заменице;
 • односне заменице;
 • поређење придева;
 • глаголи ser и estar;
 • презент правилних и неправилних глагола;
 • повратни глаголи;
 • герунд.

HolaТЕМЕ:

 • Упознавање, представљање.
 • Чланови породице, пријатељи.
 • Дани у недељи, датуми и годишња доба.
 • Непосредна околина, дом, посао, школа.
 • Опис физичког изгледа и карактера људи.
 • Свакодневни послови и дневне активности.
 • Сналажење у граду.
 • Боје, одевни предмети, делови тела.
 • Посета ресторану, храна, одлазак у куповину, пијаца, продавница, робна кућа.
 • Шпански језик, празници, шпанска и јужноамеричка гастрономија.

  СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

  • разуме и да да одговор на једноставна питања,
  • да једноставним речником да основне податке о себи и својој породици,
  • о томе чиме се бави,
  • шта му се допада, а шта не,
  • да остави једноставну поруку,
  • да разуме једноставније наслове новинских текстова и потписе испод фотографија.

  За овај течај потребно је 70 часова односно 17,5 недеља.