О Центру за наставу страних језика
 

септембар 2017
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

 

Uvodna stranaЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА је основана 1878. године, а зграда у којој се она данас налази подигнута је 1932. Одмах након тога, 1933. године, почео је са радом Центар за наставу страних језика у коме се у почетку предавао само енглески језик.

Занимљив је податак да се у Београду енглески језик учио на Коларцу пре него што је основана Катедра за енглески језик и књижевност при Београдском универзитету. Један од оснивача Катедре за енглески језик и књижевност била је госпођа Мери Стенсфилд Поповић која је прво предавала на Коларцу и водила течајеве почетног, средњег и вишег нивоа. Госпођа Мери Стенсфилд Поповић је и аутор првог уџбеника енглеског језика са фонетском транскрипцијом у нас, који је објављен у издању Коларчеве задужбине између два рата.

Центар за наставу се дичи знаменитим професорима, великим именима из области наставе страних језика, који су предавали енглески језик на Коларцу. Међу њима су на првом месту др Љиљана Михајловић и проф. Славна Бабић, аутори прве серије уџбеника за енглески језик написаних за потребе Коларца. Др Данка Ђокић, такође реномиран аутор уџбеника за потребе Коларца, надмашила је претходне ауторе у погледу броја издања уџбеника. Она је унапредила учење енглеског језика на нашим просторима тиме што је прва код нас увела комуникативан приступ у учењу енглеског језика применивши га у својим уџбеницима које је издао Коларац.

Пре више од три деценије у Центру је почео да се држи први специјализовани течај енглеског језика за економисте и комерцијалисте, као претеча данас веома популарних пословних течајева. У складу са потребама полазника од 1977. године развијају се специјализовани течајеви страних језика: течај енглеског за медицинаре, банкаре, правнике, грађевинаре и урбанисте, менаџере и маркетинг специјалисте и остале пословне људе.

Временом се уз учење енглеског језика постепено развила и настава осталих светских језика. Данас се у Центру изучавају: енглески, француски, немачки, италијански, руски, шпански, кинески, корејски, јапански, грчки, словеначки, турски, арапски, норвешки, шведски, потугалски, индонежански, као и српски за странце. Настава за децу, омладину и одрасле одвија се у преподневним, поподневним и вечерњим часовима.

Током протеклих деценија Центар за наставу је неговао и развијао сарадњу са свим језичким катедрама Филолошког факултета у Београду као и са разним радничким и народним универзитетима у Београду и у унутрашњости где су се држали течајеви страних језика по Коларчевој методи и уџбеницима. За њихове полазнике Центар је организовао испите на крају течаја.

Центар непрестано ради на учвршћивању сарадње са Британским саветом, Гете Институтом, Институтом Сервантес, Француским Институтом, Италијанским културним центром, итд.

Центар за наставу страних језика је једини овлашћени испитни центар Гете Института у Србији за испите: Start Deutsch 1/2, Zertifikat Deutsch für jugendliche, Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch für den Beruf, Goethe-Zertifikat B2, Goethe - Zertifikat C1 и Zentrale Oberstufenprüfung.Diploma

Коларац је установа са најдужом традицијом припремања полазника за полагање испита DELE Института Сервантес. До отварања Института Сервантес у Београду 2004. године, наши професори су били једини овлашћени испитивачи на испитима за стицање диплома DELE. 

Центар је од 1995. године овлашћени центар за полагање испита за стицање диплома DELF и DALF француског Министарства просвете.

Од 1992. год. у Центру је велики број полазника стекао потребно знање за стицање неке од диплома Универзитета у Кембриџу – FCE , CAE или CPE, а од 2001. врши се и припрема полазника за полагање испита сва три нивоа BEC-a (Business English Certificate). Касније је понуда проширена и на ILEC (International Legal English Certificate), ICFE (International Certificate in Financial English), IELTS (International English Language Testing System) и TKT (Teaching Knowledge Test).

Наша традиција и квалитет били су довољна препорука да нам поверење укажу многа министарства, бројне банке и велике фирме, како на простору бивше Југославије тако и на простору данашње Републике Србије.

Навешћемо само неке од њих:

Народна банка Србије, Удружење банака Србије, Société Générale Yougoslav Bank, Беобанка, Јубанка, Piraeus Banka, Српска банка, Амбасада Шпаније, UNHCR, Савет Европе, Привредна комора Београда, Канцеларија Савезне владе за придруживање СЦГ Европској унији, Европска агенција за реконструкцију, Савезна управа царина, Управа за јавне набавке, Министарство финансија – Управа за трезор, Министарство спољних послова, Министарство за људска и мањинска праваРобне резерве, Завод за запошљавање, Саобраћајни институт ЦИП, РАТЕЛ, ЈП ПТТ Србија, Електропривреда Србије, Сава Осигурање, Војни сервис, ИДЕА, РАПУС, Технобетон, Гимназија Црњански.