Немачки - специјалистички курсеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

 

УЏБЕНИЦИ:  Themen aktuell 1 (Kursbuch +Arbeitsbuch) Hueber Verlag и Themen aktuell 2 (Kursbuch +Arbeitsbuch) Hueber Verlag, (1. и 2. лекција), могу се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

Themen 1ГРАМАТИКА:

 • Перфект, присвојне заменице
 • модални глаголи, претерит модалних глагола
 • личне заменице у 4. падежу, показне заменице у 4. падежу
 • предлози са 3. и 4. падежом (на питање wo ili wohin)
 • генитив, датив, компаратив и суперлатив у предикативној употреби
 • деклинација придева
 • коњунктив II, компарација, пасив
 • инфинитивске конструкције и инфинитив са zu
 • зависне реченице са damit и с везником dass
 • претерит, конструкције са es
 • глагол lassenzu + инфинитив
 • инфинитив са um ... zu
 • предлози außer и wegen, изрази са предлозима

ТEME:

 • слободно време, ТВ-програм, песмеthemen 2
 • превозна средства, оријентација у простору
 • Берлин - некад и сад, земље немачког говорног подручја
 • развој технике, аутомобили
 • стрес и живот у граду
 • битно и небитно у животу
 • мода, познате личности и знаменитости
 • Немачка, политички систем у Немачкој
 • школа, школски систем, образовање и занимањe
 • толеранција и предрасуде, брак и брачни проблеми
 • родитељи и деца, васпитавање, однос старих и младих
 • заштита човекове средине
 • опис домовине, путовања
 • становништво - миграција и рад у иностранству