Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Romа, (од 26. до 32. лекције); Mosaico Italia, Edilingua – Roma; додатни материјал у договору с професором

Mosaico boljiГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

 • морфологија и синтакса
 • лексички скупови из области медицине, историје, културе и уметности
 • употреба одговарајућег регистра
 • прилози и прилошки изрази
 • збирне именице
 • разне врсте префикса и суфикса
 • усмено изражавање: комплексност и тачност у говору
 • бирање одговарајућих синтагми

ТЕМЕ

 • званична и алтернативна медицина
 • сујеверје
 • актуелности
 • живот у древном Риму
 • позориште на дијалекту
 • италијански народни празници и обичаји
 • традиција и средњовековно наслеђе
 • Италија јуче и данас
 • криминал у Италији
 • филм

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • јасно и подробно излаже сложене садржајеprogretino 3
 • сажето преприча дугачак, тежак текст
 • своје излагање вешто надовеже на излагање других говорника
 • замени реч које не може да се сети одговарајућим изразом, а да не збуни слушаоца
 • добро уобличи свој говор, контролише оно што жели да каже
 • се јасно и читко писмено изрази на низ општих и стручних тема
 • изнесе своје погледе у коментару на неку тему или догађај, истичући главне идеје и  подржи своје ставове детаљним примерима
 • у приватном писму детаљно опише доживљаје, осећања и догађаје
 • пише граматички врло правилне текстове, прилагоди свој речник и стил зависно од тога коме је намењен, која је врста текста и која је тема