Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (од 7. до 16. лекције); додатни материјал у договору с професором

progretino 3ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

 • здружене директне и индиректне заменице
 • творба речи: именице, придеви и глаголи
 • кондиционал садашњи и прошли
 • присвојни придеви и заменице уз родбинске односе
 • синоними и антоними
 • односне заменице с предлозима
 • положај придева
 • заменица и речца NE
 • префиксација глагола
 • префикси
 • дискурзивни сигнали
 • stare per + infinito
 • слагање времена
 • индиректни говор
 • пасив
 • лексички скупови везани за различите аспекте савременог живота
 • интерпункција, ритам и интонација
 • аргументација

ТЕМЕ

 • дискриминација и положај жена у савременом друштву
 • Италијанке и посао
 • италијански језик и сексизам
 • савремена италијанска књижевност
 • проблем незапослености и њен утицај на савремену италијанску породицу
 • савремена технологија, њена употреба и злоупотреба
 • италијанска кухиња и традиција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • започне, одржава и закључи разговор успешно преузимајући или препуштајући речprogretino 3
 • размењује значајну количину детаљних података о стварима које се тичу личног поља интересовања
 • пренесе спектар осећања и истакне лично значење догађаја и искустава
 • води дугачак разговор на већину општих тема
 • поспеши расправу о познатој области призивајући друге да се укључе
 • нагађа о разлозима, последицама и хипотетичким ситуацијама
 • спроведе претходно припремљен интервју
 • јасно и детаљно опише широк опсег тема које су у вези са његовим пољем интересовања
 • разуме и усмено сажме кратке одломке вести, интервјуа или документарних емисија
 • разуме и усмено сажме заплет и ток догађаја у одломку неког књижевног дела
 • осмисли разложно излагање логично повезујући своје идеје
 • објасни став о одређеној текућој теми представљајући добре и лоше стране расположивих опција