Tечајеви
 

јун 2017
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 2a, Edilingua – Roma (4. и 5. лекција); Nuovo Progetto Italiano 2b, Edilingua – Roma (од 6. до 9. лекције)

 

progretino 2aГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

 • прости перфекат правилних и неправилних глагола
 • плусквамперфекат
 • прилози за начин
 • римски бројеви
 • реалне и потенцијалне хипотетичке реченице
 • конјунктив презента и перфекта
 • употреба конјунктива
 • релативне, акузативне, повратне и здружене заменице
 • конјунктива имперфекта и плусквамперфекта
 • индиректни и одрични императив
 • неодређени придеви и заменице
 • иреалне хипотетичке реченице
 • заменице CI и NE
 • слагање времена
 • индиректни говор
 • пасив
 • si passivante
 • лексика у вези са здрављем, екологијом, технологијом и уметношћу

 

ТЕМЕprogretino 2b

 • историја
 • здрав живот
 • музика
 • љубав, заљубљеност, љубомора
 • живот у граду и на селу
 • екологија
 • слободно време и технологија
 • маркетинг и нове технологије
 • италијанска уметност и културно наслеђе
 • италијанске изреке

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • исприча причу
 • детаљно изнесе своја искуства, описујући осећања и реакције
 • опише своје снове, наде и тежње
 • објасни и образложи своје планове, намере и поступке
 • прича о сопственим навикама и даје савете
 • прича о музици и сопственом музичком укусу
 • изрази своја осећања
 • искаже своје мишљење о еколошким проблемима
 • изрази претпоставке
 • изрази одобравање или неслагање с нечијим предлогом
 • води конверзацију, мада мора да застане и планира или исправи оно што говори
 • пренесе једноставну информацију од непосредне важности и назначи оно што сматра најважнијим