Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 1b, Edilingua – Roma, (10. и 11. лекција); Nuovo Progetto Italiano 2a, Edilingua – Roma (од 1. до 3. лекције)

exo italiano 1B 3DГРАМАТИКА

 • императив правилних и неправилних глагола
 • ненаглашене директне и индиректне заменице у сложеним временима
 • здружене дативне и акузативне заменице
 • односне заменице
 • ненаглашене личне заменице и прави објекат који претходи предикату
 • кондиционал садашњи и прошли правилних и неправилних глагола
 • императив и положај ненаглашених заменица
 • партитивни члан и партитивна заменица ne
 • поређење придева
 • органска компарација
 • структура stare + gerundio и stare per+ infinito

ТЕМЕ

 • одећа и мода
 • обичаји, традиција
 • слободно време, забава, хоби, телевизија, концерти
 • студентски живот
 • посао и новац
 • италијански градови

progretino 2a

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • описује културне знаменитости
 • опише људе, ситуације и прошле догађаје
 • прича о свом родном месту и свом начину живота
 • говори о својим сновима и жељама
 • тражи и даje саветe
 • изрази своје мишљење, слагање и неслагање
 • чита и разуме писане текстове који се односе на свакодневницу
 • чита штампу полако и уз помоћ речника
 • пише једноставне и повезане текстове на њему познате теме и теме које га занимају