Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Nuovo Progetto Italiano 1a, Edilingua – Roma (од 1. до 4. лекције)

Resize 155x210 white 90 0 0ГРАМАТИКА

 • одређени и неодређени члан
 • именице и придеви
 • личне, упитне и неодређене заменице
 • презент индикатива правилних и неправилних глагола
 • модални глаголи
 • бројеви до 1000000
 • предлози, спајање предлога са чланом
 • присвојни придеви и заменице
 • прилози
 • редни бројеви
 • перфекат

ТЕМЕ

 • свакодневни живот
 • посао и занимања
 • разговор за посао
 • слободно време
 • простор за живот
 • одлазак у бар и ресторан
 • живот у граду
 • путовања
 • распуст и годишњи одмор

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • разуме и одговара на једноставна питања која се односе на њега и на његов типичан дан
 • води разговор о томе шта неко студира, чиме се бави, где ради
 • поручи јело и пиће у кафеу или ресторану
 • води једноставне разговоре о активностима у слободном времену и хобију
 • тражи, разуме и даје једноставне информације у вези са сналажењем у простору
 • користи бројеве, пита, разуме и казује цену и време
 • разуме поједине речи и натписе на обавештајним таблама
 • разуме важне информације које садржи кратак оглас
 • разуме једноставан текст
 • разуме једноставне путоказе
 • упути поздрав, узврати поздрав и употреби изразе уобичајене при одлажењу
 • постави једноставна лична питања и да одговори на једноставна питања
 • каже нешто о себи и опише место где живи
 • говори о својим активностима и догађајима у прошлости
 • напише једноставну разгледницу
 • напише кратак текст о себи
 • осмисли и предложи кратак туристички обилазак свога града
 • напише једноставне реченице о активностима и догађајима у прошлости