Италијански
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Mosaico Italia, Edilingua – Roma; додатни материјал у договору с професором

Mosaico boljiГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА:

 • морфологија и синтакса
 • лексички скупови из области политике, историје, културе и уметности
 • употреба одговарајућег регистра
 • идиоматски изрази
 • обнављање сложенијих граматичких јединица
 • усмено изражавање: комплексност и тачност у говору

ТЕМЕ:

 • историја Италијанске Републике
 • италијанска привреда и економија
 • разне кулинарске традиције и здрав начин исхране
 • типични италијански прехрамбени производи
 • глобализација: за и против
 • италијанска штампа, радио и телевизија
 • историја италијанског стрипа и кинематографије
 • спорт, рекреација и најзначајније спортске манифестације у Италији
 • имиграција и њен утицај на савремену Италију
 • проблеми савременог човека

 СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • сажето преприча дугачак, тежак текст
 • детаљно опише и прикаже нешто, повезујући целине, заузимајући одређене ставове и Mosaico boljiзавршавајући одговарајућим закључком
 • изложи јасно уобличен рад на тему из области личног или стручног поља интересовања, удаљавајући се, по потреби од унапред припремљеног текста како би спонтано реаговао на питања присутне публике
 • користи низ одговарајућих израза као течан увод приликом преузимања речи, или како би добио на времену и задржао реч док размишља
 • се изражава течно и неусиљено, скоро без икаквог напора
 • има богат речник што омогућава да заобиђе извесне празнине и ретко се примећује да тражи прави израз
 • доследно одржава висок степен граматичке прецизности; грешке су ретке и тешко се примећују
 • у саставу или извештају јасно и добро уобличено представи сложену тему посебно наглашавајући најважније тачке
 • сакупи информације из разних извора и да их разложно повеже у облику писаног сажетог текста
 • напише исправно службено писмо
 • изабере стил којим ће да пише у односу на то коме је текст намењен