Италијански
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (од 17. до 25. лекције); додатни материјал у договору с професором

 

progretino 3ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

 • слагање времена
 • везници
 • сложене заменице
 • неправилне именице
 • неправилни футур и безлични облици
 • неправилни партиципи
 • кондиционалне реченице
 • партицип прошли с пасивним значењем
 • stare + gerundio; farsi + infinito
 • позајмљенице из енглеског језика
 • неодређене заменице и прилози
 • пасив
 • дискурзивни сигнали

ТЕМЕ

 • развод брака
 • улога компјутера у животу савременог човека
 • емиграција
 • загађеност животне средине и могућа решења
 • типични италијански прехрамбени производи
 • пријатељство некад и сад
 • неологизми у италијанском језику
 • моћ гласина
 • Италијани и свакодневна пауза у бару

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • аргументује и одржи своје ставове у расправама обезбеђујући битна објашњења, чињенице и progretino 3опаске
 • употребљава устаљене изразе да добије на времену док смишља шта да каже
 • поуздано пренесе детаљну информацију
 • поседује богат вокабулар
 • се споразумева са прихватљивом тачношћу и да може да исправи грешке које су довеле до неспоразума
 • пише јасне и детаљне саставе, извештаје, или текстове за презентације о низу тема
 • пише сажетке чланака на опште теме
 • сажме податке из различитих извора и из медија
 • расправља о теми образлажући аргументе за и против одређеног становишта
 • пише о догађајима, о стварним или измишљеним искуствима детаљно и читљиво.
 • напише кратак приказ филма или књиге
 • изрази у личној преписци разнолика осећања и ставове
 • извештава о дневним вестима, јасно подвлачећи битне аспекте одређеног догађаја