Италијански
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 2b, Edilingua – Roma, (10. и 11. лекција); Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma (од 1. до 6. лекције)

 

progretino 2bГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

 • директан и индиректан говор
 • герундив садашњи и прошли
 • спајање герундива са заменицама
 • инфитив садашњи и прошли
 • партицип садашњи и прошли
 • деминутиви, аугментативи и хипокористици
 • именице и придеви на -co и -go
 • употреба конјунктива
 • спајање партиципа са заменицама и апсолутни партицип
 • неправилна компарација
 • сложенице
 • узвици
 • фразални глаголи с припојеним заменицама
 • рекције глагола

 

ТЕМЕ

 • криминал, дрога, расизам, насиље и други проблеми савремене Италијеprogretino 3
 • Италијани и читалачке навике
 • хороскоп и карактеристике хороскопских знакова
 • позориште
 • студентски живот, испити и стрес
 • кућни љубимци
 • шопинг, болест нашег времена
 • зависност од телевизије
 • бајке
 • стрес и несаница

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • говори о проблемима савременог друштва
 • говори о дискриминацији и положају жена у савременом друштву
 • говори о хороскопским знацима
 • разговара о стресним ситуацијама
 • говори о књигама, тражи и пружи савет у вези с куповином књига
 • изрази своје мишљење о улози телевизије у животу савременог човека
 • пише једноставне повезане текстове на низ тема у оквиру свог интересовања
 • изрази личне ставове и мишљења
 • писмено и усмено изражава осећања као што су патња, срећа, заинтересованост ...
 • упути званично писмо јавним сервисима у којима ће изразити своје слагање или неслагање с одређеном услугом, уз детаљно образложење