Француски - специјализовани течајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Alter ego 4 (досијеи 4 - 6), Hachette

Alter ego B2ГРАМАТИКА

 • употреба прошлих времена у нарацији
 • временске реченице: антериорност, симултаност, постериорност
 • прошли и сложени партиципи, слагање прошлог партиципа
 • прошли партицип, герундив и глаголски придев
 • релативне заменице
 • предлози испред географских појмова (држава, градова, острва итд.)
 • личне заменице, COD, COI
 • будућа времена
 • намерне реченице
 • кондиционалне реченице 

ТЕМЕ

 • уметност
 • историја, историјски догађајиEvropa
 • исхрана, здравље, естетска хирургија
 • органски модификована храна
 • нове технологије, интернет итд.
 • жене и посао
 • имиграција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • излаже усмено и пише о великој лепези тема из своје сфере интересовања на јасан и подробан начин
 • активно суделује у уобичајеним разговорима с француским изворним говорником
 • пише формалне и неформалне текстове (писма, есеје, извештаје) у којима образлаже своје ставове