Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Alter ego 3 (досијеи 1 - 4), Hachette

Alter ego B1ГРАМАТИКА

 • релативне заменице qui, que, où, dont
 • упитна заменица lequel, показне заменице
 • употреба кондиционала
 • компаратив и суперлатив
 • супротне реченице, кондиционалне реченице
 • неодређене заменице и придеви
 • субјунктив
 • прошла времена (passé composé, imparfait et plus-que-parfait)
 • временске реченице, узрочне и последичне реченице
 • герундив и партицип садашњи
 • индиректан говор, futur antérieur, негација

ТЕМЕ

 • мода и стил облачења
 • опис личности и особина
 • место становања
 • здрава исхрана
 • пушење
 • посао, образовни систем
 • сећања, путовања, разонода и хобији
 • избори, гласање, друштвена понашања, медији

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • се обавештава о ономе што је из његове сфере интересовања и даје обавештења усмено или телефоном
 • разуме поруке и одговари на њих
 • даје позитиван или негативан суд о културним догађајима
 • исприча неки историјски догађај
 • води личну кореспонденцију (пише писма, честитке за разне прилике)