Tечајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Alter ego 2 (досијеи 5 - 9), Hachette

Alter ego A2ГРАМАТИКА

 • употреба субјунктива иза глагола мишљења, осећања и неких везника
 • присвојне заменице
 • прилози и места прилога
 • пасив, герундив
 • партицип садашњи и прошли
 • плусквамперфекат и његова употреба
 • употреба кондиционала
 • инфинитив садашњи и прошли, аорист (passé simple)
 • индиректан говор
 • концесивне и супротне реченице, последичне и узрочне реченице
 • поредбене реченице, намерне реченице
 • компаративне реченице

ТЕМЕ

 • разонода, филм, видео, телевизија
 • расположења и разна душевна стања
 • личне исправе, мишљења и испитивање јавног мњења
 • кухиња
 • уметност
 • пустоловине, аутобиографске, љубавне и криминалистичке приче

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:

 • износи своје мишљење и образложи га, жали се
 • објашњава и тражи објашњење
 • охрабрује некога, даје савете и предлаже решења
 • прича своје доживљаје укратко
 • прича укратко неки догађај, филм
 • пише поруке, краћа писма