Припрема за Кембриџ
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Objective Proficiency - Cambridge University Press

Cambridge CPEГРАМАТИКА

 • Релативне реченице
 • статички глаголи – трајни аспект, модални глаголи
 • форме за изражавање жеља и жаљења
 • кондиционали, будуће време
 • наглашавање – реченице са It и What
 • пасив, перфекат, индиректни говор
 • герунд и инфинитив, инверзија.

ТЕМЕ

 • здравље
 • наука и технологија
 • опасност/безбедност – лични ставови
 • туризам, екологија, култура
 • језик, људске заједнице, људски односи
 • новац и материјалне вредности
 • закон, правда, људске слободе, забава.

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКАCambridge CPE

 • са лакоћом разуме практично све што чује и прочита
 • обједињује информације из различитих извора, како говорних тако и писаних, ставове реконструише и јасно их приказује
 • спонтано се изражава врло течно и прецизно и препознаје разлику у финим нијансама значења чак и у сложеним ситуацијама
 • одговарајућим стилом пише лако читљив текст
 • пише сложена писма, извештаје и чланке у којима је став изнет ефикасном и логичном структуром која помаже читаоцу да примети и запамти важне ставке
 • пише критичке приказе стручних и књижевних дела