Енглески - редовни течајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Total English - Intermediate - Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

Total English - IntermediateГРАМАТИКА

 • Упитне речи, индиректан говор, индиректна питања
 • Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous
 • Present Perfect Simple and Past Simple, Past Perfect and Past Simple
 • поређење у садашњости и прошлости, компаратив и суперлатив
 • планови у будућности, придеви који се завршавају на -ed и -ing
 • пасив, љубазни захтеви, односне реченице (одређене)
 • реални и хипотетички кондиционали са If
 • инфинитив перфекта, 3. кондиционал

ТЕМЕ

 • људи и међуљудски односи
 • опис кућа и градова, опис људи
 • животне приче, посао
 • друштвена дешавања, новине и медији
 • друштво и промене, правила и понашање
 • животне дилеме и одлуке

Total English - Intermediate new

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

 • може да прича о разним животним искуствима и опише околину (нпр. људе, градове,посао, школу)
 • може да прича о плановима, навикама, дешавањима у прошлости, искуствима
 • може да прича о стварима које воли
 • може да објасни своје ставове
 • направи презентацију употребљавајући смислене реченице, опис људи, посла и начина живота
 • уме да напише поруке и кратка писма