Општи течајеви
 

јун 2017
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Total English - Intermediate - Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835

Total English - IntermediateГРАМАТИКА

 • љубазни захтеви, Will
 • безлична заменица It, tend to + глагол
 • односне реченице (одређене)
 • прилошке одредбе за количину
 • глаголска именица за количину и квалитет
 • интонација, реалне и хипотетичке реченице са If
 • индиректан говор, индиректна питања
 • глаголска одредба за обавезу и дозволу у садашњости, модални глаголи
 • глаголска одредба за обавезу и дозволу у прошлости
 • инфинитив перфекта, везници, инфинитив, герунд

ТЕМЕ

 • путовање око света, странци
 • друштвена дешавања, проналазачи
 • фраза захвалности, будућност
 • друштво и промене, срећне генерације
 • образложење свог мишљења
 • логичке загонетке
 • пљачке, слобода избора, решавање проблема

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:Total English - Intermediate new

 • уме да изрази своје љубазно захваљивање и захтеве
 • користи различите фразе
 • заказује друштвене догађаје
 • изражава своје неслагање
 • користи односне реченице (одређене)
 • уме дапредвиди будуће догађаје
 • увежбава дијалоге у пару
 • учествује у дискусији