Општи течајеви
 

август 2017
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

УЏБЕНИК: Total English - Upper-Intermediate - Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, телефон: 2638-835

Total English Upper IntermediateГРАМАТИКА

 • Различите употребе помоћних глагола
 • употреба префикса и суфикса
 • глаголски облици који се користе у препричавању
 • (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous)
 • пасив и његове алтернативе
 • ред речи у реченици (Present Perfect Simple i Continuous)
 • члан, релативне реченице, хипотетичке реченице
 • инфинитив и герунд
 • модални глаголи, будућа времена

TEME

 • прошлост, садашњост и будућност
 • животна искуства – успони и падови
 • интелигенција, необична достигнућа
 • прославе и празници
 • познати људи, познате мистерије
 • медицина, новац, медији

 

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:Total English Upper Intermediate.new

 • може течно и јасно да говори о темама које су у домену његових интересовања и да своје идеје представи логичним редоследом
 • може да дâ детаљан опис доживљеног, уз описивање осећања и реакција
 • може да опише непредвидиве догађаје као што су незгоде
 • може да опише снове, надања и амбиције
 • може да говори о догађајима, како стварним, тако и измишљеним
 • уме да исприча причу
 • уме да образложи и објасни своје ставове, планове и дела
 • може да пише повезано о темама које су му блиске и за које је лично заинтересован
 • пише приватна писма у којима описује доживљаје и утиске